De 31e Meesterweek

Aan het einde van collegejaar 2019-2020 is de 31e Meesterweek gekozen. Na het succes van de 30e lustrumeditie, kijkt de nieuwe Meesterweek enorm uit naar naar het neerzetten van een opnieuw succesvolle editie in februari 2021. Hoewel wij door de huidige coronacrisis genoodzaakt zijn al het traditionele te heroverwegen, wordt er hard gewerkt aan een zo vertrouwd mogelijke Meesterweek. Juist in een periode waarin het lastig is om contact te zoeken met de juridische praktijk, wordt het belang van de Meesterweek extra benadrukt.

Onze commissieleden hopen jullie graag in februari 2021 te zien tijdens de 31e Meesterweek!

Voorzitter

Voorzitter – Sietske Prosman

E. voorzitter@meesterweek.nl

T. +31615001332

L. www.linkedin.nl/sietske-prosman