HOYNG ROKH MONEGIER

HOYNG ROKH MONEGIER is het enige Europese nichekantoor dat in het intellectueel eigendom is gespecialiseerd.


Ons kantoor is in 2011 opgericht. Intellectuele eigendom is onze passie. Wij werken voor grote vooraanstaande internationaal bekende cliënten, maar ook voor kleinere creatieve of innovatieve bedrijven en startups.

We staan onze cliënten bij in complexe IE-vraagstukken op allerlei gebieden binnen het intellectuele eigendomsrecht, waaronder het octrooirecht, de bescherming van bedrijfsgeheimen, het merken-, auteurs- en modelrecht, maar ook op aangrenzende gebieden zoals regulering van geneesmiddelen, oneerlijke mededinging, media en reclamerecht, en in het opstellen of beoordelen van IE-gerelateerde contracten.

HOYNG ROKH MONEGIER is gevestigd op een toplocatie in Amsterdam en heeft daarnaast kantoren in België, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Ons Amsterdamse kantoor telt 19 advocaten en daarnaast 14 octrooigemachtigden. Europa-wijd heeft HOYNG ROKH MONEGIER een zeer toegewijd team van meer dan 100 IE-professionals.

Wij beschikken over de technische achtergrond en expertise om adequaat om te gaan met de meest uitdagende technologieën die vaak op het spel staan bij IE-geschillen. Onze ervaring en pioniersmentaliteit komen samen in de baanbrekende zaken die we (vaak grensoverschrijdend) voor onze cliënten behandelen.

Kortom: HOYNG ROKH MONEGIER is hét go-to IE-advocatenkantoor in Europa.

Kijk voor meer informatie op www.hoyngrokhmonegier.com of geef je op voor de Tech-dag om kennis te “komen” maken!