Wat is de voertaal tijdens de evenementen?

De voertaal tijdens de themadagen is Nederlands. Echter, de Meesterweek is momenteel hard bezig met het organiseren van evenementen gericht op het internationaal (privaat)recht, waarbij de Engelse taal de voertaal zal zijn.